In 2011, het label Grand Site de France, selectief en veeleisend label, werd toegekend voor een periode van 6 jaar aan het departement Pas-de-Calais. Een krachtig outreach-instrument ten dienste van het departement en onze gemeenschap, de vernieuwing van dit label werd door de voorzitter van de departementsraad als een hoofddoel geïdentificeerd.

Dit project is in overeenstemming met de vereisten voor het behalen van het label, zowel in een logica van behoud, beheer en verbetering van landschapsgebieden als in duurzame ontwikkeling (economisch, toeristisch, cultureel, educatief en sociaal) ten gunste van de inwoners, acteurs van het territorium en degenen die het bezoeken.
Het zou ook deel kunnen uitmaken van een dynamiek van territoriale excellentie waarbij lokale gemeenschappen betrokken zijn, waardoor het mogelijk wordt om van dit gebied een laboratorium voor innovatie in zijn overheidsbeleid te maken in het kader van het voortgangscontract en het projectcontract.

Een project

Sinds 2001 zijn er een technisch comité en een stuurgroep opgericht, onder co-voorzitterschap van de prefect en de voorzitter van het departement Pas-de-Calais, waarin lokale verkozen ambtenaren, belanghebbenden en medewerkers van de Site des Deux-Caps samenkomen. Bij het schrijven van de aanvraag voor het prestigieuze label "Grand Site de France" bood het departement Pas-de-Calais zijn partners governance aan te delen. Het is dus een in koor geschreven en medeondertekend door de 20 partners ingediend dossier bij het ministerie.

Het Departeement van Pas-de-Calais, Staatsdiensten, de regio, het regionale natuurpark van Caps et Marais d'Opale, EDEN62, het Conservatoire du Littoral, de gemeenschappen van gemeenten (Van La Terre des 2 Caps) en Agglomeratiegemeenschappen ( van Calais en Boulogne), de 8 Dorpen, De Kamer van Koophandel en Industrie van Côte d'Opale en de Kamer van Landbouw van Pas-de-Calais zijn vastbesloten om samen te werken rond de volgende 4 oriëntaties:

  • Oriëntatie  1 : Kennis en bescherming van erfgoed in al zijn componenten nastreven,
  • Oriëntatie  2 : Zorgen voor de verbetering, het beheer en de versterking van het erfgoed van de Deux-Caps-site,
  • Oriëntatie  3 : De kwaliteit van de opvang op de Deux-Caps-site verbeteren door een duurzame opvangaanpak uit te werken, in lijn met de locaties,
  • Oriëntatie  4 : Een duurzame economische, toeristische en agrarische activiteit mogelijk maken en optimaliseren voor de inwoners van de gemeenten van de Site des Deux-Caps

Download de kanditatuur - oktober 2010

Format : PDF Poids : 6.28 Mo

Een Bestuur

Het doel van dit bestuur is om zijn partnerschappen te versterken om de optimale voorwaarden voor beheer en een gemeenschappelijke visie voor deze uitzonderlijke plek te creëren. Het is georganiseerd rond 3 plaatsen van partnerschap voor beslissingen en acties :

  • De stuurgroep, gezamenlijk voorgezeten door de prefect en de voorzitter van de Departementale Raad van Pas-de-Calais, waarin alle vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden, overheidsdiensten, partners en instellingen zijn verenigd. Deze stuurgroep is verantwoordelijk voor de uitvoering en evaluatie van acties die worden uitgevoerd in het kader van het duurzaam beheerproject van de Grand Site de France des Deux-Caps. Het geeft de oriëntaties en stelt de doelstellingen vast die moeten worden bereikt.
  • Het technisch toezichtcomité wordt gezamenlijk voorgezeten door de vicevoorzitter van de Departementale Raad van Pas-de-Calais, verantwoordelijk voor het milieu, en door de onderprefect van het arrondissement Boulogne-sur-Mer. Dit technisch comité brengt de vertegenwoordigers van de verschillende betrokken gemeenschappen en administraties samen en is bedoeld om de beslissingen van het stuurcomité technisch voor te bereiden.
  • Een projectteam geïnitieerd binnen de Departementale Raad van Pas-de-Calais. Dit team omvat personeel dat wordt gemobiliseerd door de ondertekenaars van de partnerschapsovereenkomst. Dit projectteam is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de rapporten die aan de technische en stuurcomités worden voorgelegd, evenals voor de monitoring en evaluatie van projecten.

Vind hier ons partners