Er valt altijd wel iets te beleven in de Site des Deux-Caps! Ontdek maand per maand de verschillende afspraken in 2016.